گل سقفی ستاره

گل سقفی ستاره تارا 95 سانتی و 140 سانتی و دوپله و قابلیت نورپردازی

گل سقفی خورشیدی 85 سانتی