گل سقفی دایره


دایره های 160سانتی رز با قابلیت نورپردازی و ابزار کاری دور دایره
دایره های 115 سانتی رز با قابلیت نورپردازی و ابزار کاری دور دایره در رنگهای مختلف

دایره های ترنج 106 سانتی در سه مدل بی هالوژن و 5هالوژنه و 10هالوژنه و قابلیت کار دور گل سقفی

دیسک50سانتی – دایره60سانتی – دایره75سانتی -قابل کار ابزار دود دایره ها

گل سقفی110سانتی ماهان نورپردازی داخلی ملایم و قابل ارتقا