گل سقفی مستطیل

گل سقفی های تارا از 120*90 به بالا در رنگ های مختلف

گگل سقفی مستطیل های نورا با قابلیت نورپردازی از سایز 110*150 به بالا