گل سقفی های مربع

گل سقفی های تارا از 60سانت به بالا

گل سقفی های نورا از 70سانت به بالا با قابلیت نورپردازی