ابزار ساده

ابزار ساده تک ردیفه یا دو ردیفه ساده از 10سانتی تا 25 سانتی
در رنگ های مختلف قابل نورپردازی
قابل روی لبه پل های سقف
نصب سریع بدون کثیف کاری